Runt om i landet arbetar politiker för att främja näringslivet i området på olika sätt. Det här görs delvis kommunalt, till exempel genom samtal med näringsidkare i kommunen, men sker även på nationell nivå när olika motioner och propositioner läggs som ska göra det lättare att vara företagare.

Men hur nöjda är egentligen svenska företagare med företagsklimatet? Åsikterna går naturligtvis isär, men viss skillnad kan märkas beroende på vilken kommun man är verksam i. Vidare är vissa kommuner betydligt mer företagstäta (Danderyd ligger i topp till exempel), medan andra har ett lågt antal företagare per capita. De kommuner som ligger i botten har kanske ett kommunalt arbete som inte kommit lika långt som det i till exempel Danderyd. Naturligtvis finns det flera tänkbara orsaker till skillnaderna mellan kommunerna.

Arbetet på kommunal nivå förbättras

En undersökning som Företagsklimat.se gjort, visar att allt fler näringsidkare är nöjda med hur det är att vara entreprenör i just sin kommun. Trenden är tydlig: fler kommuner än någonsin får väldigt bra poäng av företagarna, medan allt färre underkänns i sitt arbete.

Tveksamheter på nationell nivå

Även om kommunerna kan glädja sig åt de höga betyg de får av sina företag, ser det inte riktigt lika ljust ut på nationell nivå. De förbättringar som har skett på kommunal nivå avspeglas helt enkelt inte nationellt. Huruvida det här förbättras framöver återstår att se. Politiska lösningar som det ofta talas om är sänka arbetsgivaravgifter och en starkare avreglering av de offentliga. Huruvida lösningarna faktiskt fungerar är en fråga som debatterats länge i landet.

Det här gör kommunerna för att stärka det lokala näringslivet

Kommunerna arbetar på många olika plan med att underlätta för företagarna. Det ligger naturligtvis i både kommunens och medborgarnas intresse att näringslivet fungerar så bra som det bara går. De flesta kommuner jobbar på ett eller annat sätt med att:

  • Introducera företagande för unga. Att investera i unga är något som kommuner över hela landet gör. Till exempel sker det genom närvaro på mässor, men också genom att ha Ung Företagsamhet redan i skolan. Ung Företagsamhet syftar till att utbilda eleverna om villkoren som gäller när ett företag startas och drivs.
  • Lokala besök. Många kommuner arbetar aktivt med att göra besök på platsen för företagarnas verksamhet. Det här ska skapa en dialog och öka samförståndet kommuner och arbetsgivare emellan.
  • Förenklad kontakt. Kommuner idag arbetar med att göra det enklare att hålla kontakt med myndigheter. Det här görs bland annat genom att en så kallad företagslots sätts upp, som sammanför kommunens olika förvaltningar. Företagslotsen ska vara den enda kontakt som företaget behöver ha i sin kommunikation med kommunen.
  • En näringslivsplan är något som kommuner arbetar med för att få en översikt över läget och som ett hjälpmedel för att verkställa politiska lösningar. En näringslivsplan kan skilja sig åt från kommun till kommun, men det stora syftet är detsamma – att underlätta för företagarna.

Hur företagsklimatet i Sverige ser ut framöver återstår att se. Klart är att det finns många kommuner i landet som arbetar hårt för att det ska förbättras, till exempel med åtgärderna listade ovan.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *