HLR-dockor kan ge feedback på HLR

En viktig del av hjärt-lungräddning är korrekt utförda bröstkompressioner. Dessa har en direkt koppling till en persons prognos för överlevnad vid inträffandet av ett hjärtstillestånd. HLR-dockor som ger feedback på bröstkompressioner hjälper såväl instruktören som kursdeltagarna att säkerställa att dessa utförs i rätt takt och på rätt plats på dockan. En bra utbildning i hur man utför bröstkompressioner innebär att fler liv räddas, vilket gör att det kan vara en god idé att välja en docka med ett system som ger feedback på bröstkompressioner. Detta system är ett användbart verktyg för att lära ut bra teknik.

När det gäller ljudlig feedback reagerar vissa på att HLR-dockor klickar. Det är förstås ingenting riktiga människor vanligtvis gör, men detta klick gör det enkelt för instruktören att avgöra huruvida en kursdeltagare utför kompressioner på rätt plats och med rätt djup. Klicket hjälper även instruktören att bedöma i vilken takt bröstkompressionerna utförs. När en deltagare säger att dockan inte klickar, vet man som instruktör att den ljudliga feedbacken fyller sin funktion. Kursdeltagarna vill nämligen göra rätt för att få det tillfredsställande klicket.

Andra typer av feedback från HLR-dockor

HLR-dockor kan även ge visuell feedback. Det kan till exempel röra sig om ett ljussystem under “huden” på bröstet som ger indikationer på huruvida en kursdeltagare pumpar i rätt hastighet eller ej.

En tredje variant av feedback man kan få från HLR-dockor är den som skickas direkt till en bärbar dator som är kopplad till dockan. Genom detta system kan man få såväl visuell som statistisk feedback i realtid på kursdeltagarnas hjärt-lungräddning. Denna typ av HLR-dockor har förstås en högre prislapp än mindre avancerade dockor.

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa system för feedback är verktyg som är tänkta att användas tillsammans med instruktörens kunskaper om hjärt-lungräddning. Ett problem med denna typ av system är att vissa instruktörer kan förlita sig alltför mycket på den feedback som systemet ger och glömma att faktiskt iaktta kursdeltagaren. Även om system som ger feedback kan vara häftiga är de inte tänkta att ersätta en erfaren instruktörs öga för bra HLR-teknik.

Little Anne

En HLR-docka som använts länge och är originalet så att säga är Little Anne som är ett bra alternativ till en rimlig kostnad att lära sig HLR på, vilket gör att fler kan köpa in denna realistiska docka för att kunna praktisera. Det är inte varje dag man behöver använda sina kunskaper och det är därför vanligt att de tenderar till att glömmas bort. En docka som Little Anne gör det enklare att hålla sig uppdaterad.

Det finns en rad olika HLR-dockor att införskaffa om man skall hålla i utbildning eller träna. Allt ifrån ”vuxna” dockor till barn. Det är i grund och botten samma teknik som används, men handlaget någonting helt annat beroende på vem man räddar. Det är inte ovanligt att man under utbildning får möjlighet att prova HLR på olika sorters dockor. Detta kan också ge en större insikt i hur man skall gå till väga när man står i en riktig situation.

 

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *