HLR utbildning – en investering i allas liv

En utbildning i HLR eller brandskydd ger alla kunskap till att rädda liv och är sålunda den bästa investeringen man som privatperson eller företag kan göra. Hjärtstopp kan drabba alla och brand kan uppstå var som helst varför utbildningen är avgörande för att kunna fatta ett korrekt beslut i krismomentet. 

Vad är HLR

HLR står för hjärt- och lungräddning och med hjälp av utbildningen får man kunskapen hur man kan hjälpa hjärtat att pumpa runt och syresätta blodet i kroppen. HLR ökar sålunda syretillförseln i kroppens allra viktigaste organ. HLR kan alltså vara avgörande för överlevnad och det kan vara väldigt ansträngande varför det är bra om man är fler som hjälps åt. Om det går att byta av med andra kan man hålla rätt takt och kraft vilket ökar effektiviteten i hjärt- och lungräddningen. 

Varför HLR utbildning

En HLR utbildning är inte komplicerad och vem som helst kan genomföra den för att ha riktiga kunskaper om vad man ska göra först i en krissituation. Barn som vuxna kan gå anpassade HLR utbildningar varför det inte finns någon ursäkt för att inte gå utbildningen. 

Olika utbildningar

  • HLR med hjärtstartare:

Utbildningen innebär hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Om hanteringen av hjärtstartaren sker med kunskap kan överlevnadschansen efter ett hjärtstopp öka markant. 

  • Första hjälpen utbildning:

HLR kursen inkluderar utbildning i hjärt-lungräddning men andra avgörande moment som omhändertagning och behandling av de vanligaste akuta skadorna ingår också. 

  • Barn HLR:

En HLR kurs anpassad för spädbarn eller barn som får hjärtstopp kan vara avgörande i arbeten med barn. Dessutom är det vanligt att små barn sätter i halsen varför kursen inkluderar vad man ska göra om ett barn gör det. 

  • Brandutbildning:

Utbildningen ger kunskapen som krävs för att veta hur man ska agera vid en brand och hur lokaler är uppbyggda för att öka brandsäkerheten på arbetsplatsen. Utbildningen innefattar exempelvis släckövning med brandsläckare och brandfilt. 

  • Utrymningsledare:

Denna utbildning bör en utrymningsledare gå för att veta hur denne ska göra vid ett utrymningsförfarande. 

  • Utrymningsövning:

Hur ser ett förfarande ut om utrymningslarmet går? Detta besvarar utbildningen på och vilka svårigheter som finns vid ett utrymmande. 

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *