Har du behov av grundläggande hjälp i vardagen? Det kan exempelvis innebära att du behöver hjälp för att kunna andas, äta eller klä på dig. Då har du rätt till personlig assistans. Ansökningsprocessen ser lika ut oavsett var du bor i landet. Följande exempel utgår Skåne men skulle alltså kunna gälla hela landet.

Vad krävs för att kunna få personlig assistans?

Vad krävs?

 • LSS
  För att kunna få personlig assistans krävs det att du omfattas av LSS, dvs lagen om stöd och service. Det gör de allra flesta i Sverige.
 • Varaktig funktionsnedsättning
  Din funktionsnedsättning får inte vara tidsbegränsad utan måste vara varaktig. En person som bryter två ben behöver hjälp för att klara vardagen. Men benen kommer att läka och personen kommer återgå till ett liv som tidigare. Det är därmed inte varaktigt varpå personlig assistans inte kan beviljas.
 • Inte 65
  Du måste söka innan du fyllt 65 år. Har du fått assistansen beviljad innan den åldern så behåller du den däremot även sedan.
 • Omfattas av svenska allmän försäkring
  Detta gäller för de flesta av de allmänna trygghetsförsäkringar som finns i Sverige.

Personlig assistans – kommunen eller Försäkringskassan

Förutsatt att den hjälp du behöver är mindre än 20 timmar/vecka är det den kommun i Skåne som du är skriven i som är ansvarig. Enklaste vägen är att kontakta en handläggare i kommunen som sedan hjälper till under hela processen. Blir du beviljad assistans kan du sedan välja om kommunen ska vara utförare eller något privat assistansbolag. Väljs privat bolag måste detta inte vara skrivet i kommunen utan kan alltså tas från annan kommun i Skåne. Det kan exempelvis ske om specialkompetens önskas inom något specifikt område.

Försäkringskassan
Om hjälpen överstiger 20 timmar är det istället Försäkringskassan som är ansvarig. Når du över denna nivå kan ersättning även ges för ”personliga behov”. Är det under 20 timmar ges enbart för ”grundläggande behov”.

Hjälp på vägen?
Känns det svårt att genomföra ansökan eller välja assistansbolag? Kontakta en assistansförmedlare i Skåne och fråga om de kan hjälpa dig. De tjänster som dessa företag erbjuder är helt gratis för dig som kund och innebär exempelvis:

 • Hjälp med ansökan till personlig assistans
 • Hjälp med att välja eller byta assistansbolag
 • Hjälp med allmänna frågor inom ämnet
 • Hjälp med att överklaga negativt beslut

Handläggning för personlig assistans

Vid ansökan till Försäkringskassan sker ansökan via ”Mina Sidor”. Logga in med BankID. En handläggare kontaktar dig och inom 5 månader ges sedan svaret. Vid ansökan till kommunen kan handläggningen se något olika ut beroende på vilken kommun i Skåne du bor inom. Men generellt kommer handläggaren att besöka dig för att avgöra vilket behov du har av assistans. De gör sedan en sammanställning av behovet och avgör om det ska beviljas eller inte. Processen är därmed relativt lika. Skillnaden är vem som är ansvarig för handläggningen.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *