Det är svårt att säga exakt vad som ligger bakom Sveriges framgångar när det kommer till varumärken och företagande i största allmänhet. Landet har ett högt antal verksamma per capita, även om det skiljer sig en från kommun till kommun. Vissa menar att det är just det, ett nära samarbete mellan näringsidkare och politiker, som har möjliggjort framgångarna Sverige haft.

Svenskt näringsliv och svenska varumärken

Det är inte bara stora varumärken som Volvo, IKEA och Scania som satt företagssverige på kartan. Även nyare företag så som Skype och Spotify har en självklar plats på många datorer och smartphones världen över. Vidare finns det många oetablerade start-ups där teknologi och IT är de dominerande nischerna. Gemensamt för de flesta är att de är moderna, medvetna och innovativa.

Bland moderna och/eller uppkommande varumärken märks exempelvis:

  • Spelföretaget som blev världskänt efter succén med mobilspelet Candycrush. Om du ännu inte har spelat det själv, känner du med största sannolikhet någon som har gjort det.
  • Mojang är tillverkaren bakom det storsäljande spelet Minecraft. I likhet med Candy Crush gjordes spelet i Stockholm, även om det inte är mycket annat än så spelen har gemensamt. Idag är dock Mojang i jätten Microsofts ägo, sedan de köpte upp bolaget 2014.

Medan de mer moderna stora varumärkena ofta är verksamma inom IT och tech, är de klassiska storföretagen fortfarande stora reklampelare för Sverige. Bland de största märks bland annat:

  • IKEA behöver knappast någon närmare presentation. Möbeljätten grundades redan 1943 i Älmhult och är idag inte svenskägd, även om Kamprad-familjen fortfarande uppges ha en förhållandevis stor kontroll över verksamheten.
  • H&M. Världens största klädkedja sett till antalet butiker. Efter att ha slagit upp dörrarna till den första butiken i Västerås i mitten av 1950-talet, har vägen gått starkt uppåt.

Vidare har Sverige flertalet stora företag inom industrin. Exempel på dessa är till exempel ABB och Ericsson, som är två av landets största företag. Utöver dessa har Sverige historiskt haft en stark plats på personbilsmarknaden, med märken som Volvo och Saab.

Läs mer om svenskt näringsliv och varumärken på Consent

På Consent publiceras regelbundet artiklar som berör svenska varumärken och landets näringsliv i allmänhet. Här hittas bland annat information om storföretagen ovan, men också om det som är nytt på det svenska näringslivets scen. Förutom informativa texter om dylika företag hittar du även talande listor och mer lättsamma texter.

I övrigt berättar vi mer om företagsklimatet i landet och hur det är att vara näringsidkare i Sverige. En mängd undersökningar finns med den här informationen, men är ofta spridda och inte sällan byråkratiskt skrivna. Hos Consent hittar du väsentlig information som är sammanställt på ett överskådligt sätt, samtidigt som det finns plats för redaktionens egna reflektioner och analyser.

Det svenska näringslivet är i ständig utveckling och är hårt bevakat. I dagsläget finns det mängder av nyhetskanaler som kontinuerligt rapporterar om detta. Målet med Consent är att fungera som en fast punkt i det mediebrus som annars råder på nätet idag.