Ett stambyte är ett omfattande projekt där man byter ut rörstammar i en fastighet. Det innebär att gamla rör och ledningar i en bostad byts ut mot nya för att undvika läckage och sprickor, vilket i sin tur kan leda till stora problem med vattenskador. Stambyte kan även innebära att en helrenovering görs där också elledningar och gasledningar byts ut mot nya. Att göra stambyte i Stockholm kan vara nödvändigt då det är många gamla byggnader som bör bevaras och underhållas. Att byta ut gamla rör bör undersökas när huset har 40–50 år på nacken för att säkerställa att tätskikt fortfarande håller tätt och undersöka så vattentillförseln fortfarande fungerar som det ska.

Traditionellt Stambyte

Det traditionella stambytet är en tidskrävande, dyr och bullrig process. Det innebär att gamla stammar avlägsnas och riva gamla tätskikt i våtutrymmen för att sedan byggas upp igen och återställas med nya skikt och rör. Detta kan innebära att boende inte kan använda vatten, dusch eller toalett under flera veckor. Många gånger placeras alternativa toaletter i anslutning till bostaden som får användas under tiden. Det kan låta om en omständlig och inte så lockande process men det finns såklart fördelar med att utföra ett traditionellt stambyte. När man bygger upp våtutrymmen från grunden kan man helt bestämma hur de nya rummen ska se ut och dessutom uppgradera inredning och ytskikt. Boenden får helt nya fräscha badrum och kök och får ofta vara med och välja nya beslag, armatur, kakel och klinkers.

  • Genom traditionellt stambyte är det enkelt att se om det finns vattenläckage eller vattenskada i bostaden då alla stammar friläggs.
  • Det blir enklare att direkt åtgärda när man går in och byter stammar.
  • Trots att det anses som en dyr och motig process generar det också en stor värdeökning för fastigheter över lag.

Bygg nya rör med Relining

Om man tycker att klassiskt stambyte är alldeles för dyrt och tidskrävande kan Relining vara ett alternativ. Relining kallas även för rörinfodring då man inte byter ut rören utan man tillverkar nya rör inuti de gamla rören. Detta är inte en lika djupgående process som traditionellt stambyte men genom att bygga nya rör i de gamla rören kan de hålla upp till 40 år. Generellt sätt brukar relining ta några dagar att genomföra och utförs oftast på avloppsrör. Detta tillvägagångssätt är betydligt billigare och snabbare än stambyte men kan bara utföras en gång, vilket betyder att stambyte är oundvikligt och kommer behövas genomföras förr eller senare. Men kan vara ett bra sätt att skjuta upp stambyte om man vill kunna utföra det vid mer passande tidpunkt.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *