Via Pensionsmyndigheten.se kan man när som helst gå in och byta vilka fem fonder som PPM-innehavet ska bestå av. Detta kan ske hur ofta som helst utan att det uppkommer någon kostnad. Samtidigt finns det PPM-förvaltare som tar betalt för att ändra fondinnehavet – Varför?

Advisor är ett av många företag i Sverige som förvaltar PPM-kapital åt sina kunder. I sin blogg lyfter de fram varför de tar ut en avgift för något man kan genomföra helt själv. De punkter de tar upp kan appliceras på ett flertal andra förvaltare och är alltså inte enbart knutna till dem själva.

Expertkunskap

Att byta fonder i PPM-systemet är extremt enkelt och går mycket fort. Men vad ska man byta till? Är det bra att satsa på Kina-fonder, Råvarufonder eller kanske Indexfonder? De som själva byter fonder måste vara insatt i det ekonomiska läget inom flera olika branscher för att därigenom avgöra vilka fonder man för tillfället bör satsa på.

Genom att anlita en PPM-förvaltare behöver man inte ha denna kunskap. Då förlitar man sig på att förvaltarna är insatta i olika fonder och att valen sker enligt en strategi. En del av kostnaden för förvaltningen går därmed till att man får tillgång till expertkunskap inom området.

Administration

Det finns flera olika tjänster som PPM-förvaltare kan erbjuda. En är att man enbart ger råd men att det är kunden som sedan måste gå in och genomföra förändringarna via sitt konto. Det handlar då enbart om att sälja ”expertkunskap”.

Advisor har i sin paketlösning även valt att erbjuda administration. Det innebär att de kan logga in på kundens PPM-konto och se att förändringar genomförs. De får däremot aldrig tillgång till pengarna som finns i PPM-systemet utan kan enbart byta fondinnehav utifrån deras placeringsstrategi.

Sammanfattning

Med PPM-förvaltning får man expertkunskap och praktisk hjälp att investera PPM-kapitalet på ett sätt som skapar högre avkastning än om man själv valt fonder och genomfört förändringarna. Detta är i alla fall målet även om ingen förvaltare kan lova att avkastningen kommer nå en viss nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *