Ett stambyte innebär att rörstammarna i en fastighet byts ut. Detta är ett omfattande jobb som generellt sett innefattar att de ledningar och rör som leder spillvatten samt kall- och varmvatten byts ut. I vissa fall kan också elledningar, värmestammar och gasledningar vara aktuella att bytas ut i samband med detta. Om fastigheten är ett flerfamiljshus brukar arbetet utföras successivt och pågår då vanligtvis i en trappuppgång åt gången.

Men om du bor i en lägenhet som står inför ett byte av stammarna kan du ha flera frågor. Till exempel kanske du undrar om:

  • det är dags att byta stammarna när vattenskador uppstår
  • arbetet tvingar dig att skaffa ett tillfälligt boende.

Behöver stammarna bytas när vattenskador börjar uppstå i fastigheten?

Ja, det kan vara aktuellt att göra ett stambyte om vattenskador har börjat uppstå i föreningens fastighet. Generellt sett räknar man med att stammarna har en livslängd på cirka 50 år. Detta är dock en generell riktlinje och inget som man ska ta gift på. Det är nämligen inte bara rörens ålder utan även skicket på dessa som avgör när det är dags för ett byte. Därför bör en teknisk besiktning utföras för att utröna huruvida stammarna behöver bytas eller ej.

Vattenskador är dock en vanlig anledning till att stammarna behöver bytas. Åtgärden görs då för att minska risken för att fler vattenskador uppstår. Det är också viktigt att arbetet utförs i rätt tid då kostnaderna för de skador som annars uppstår lätt kan skena iväg.

Tvingar ett stambyte medlemmarna i föreningen att utrymma?

En vanlig fråga som många boende i bostadsrätt ställer sig är huruvida ett stambyte tvingar medlemmarna i föreningen att utrymma fastigheten. Så behöver man som boende i en bostadsrätt skaffa ett tillfälligt boende medan arbetet pågår?

Detta beror såklart lite på och kan variera från fall till fall. Det vanligaste är att du som lägenhetsinnehavare kan bo kvar i din lägenhet medan stammarna byts ut. Däremot har du inte tillgång till ditt badrum utan får istället gå på toaletten och duscha på en tillfällig plats. Ofta ställs vagnar eller baracker ut på gården där föreningens medlemmar har möjlighet att duscha och gå på toaletten.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *