Placering av kameror vid kamerabevakning

Med kamerabevakning kan säkerheten ökas – oavsett om det sker i hemmet eller på ett företag. Men det är då viktigt att kamerorna placeras på ett korrekt sätt. I annat fall kan det visa sig vara en falsk trygghet.

Vid kamerabevakning utomhus

Det är framförallt två specifika saker att tänka på vid kamerabevakning utomhus.

  • IP44 eller högre

Att produkten är IP44-klassad innebär att det står emot fukt och väta i sådan utsträckning att den kan användas utomhus. Det är mycket viktigt att denna märkning finns eftersom produkter för inomhusbruk betydligt lättare släpper in fukt och kan kortslutas.

  • Riktning – bara den egna gården

Utan tillstånd får kamerabevakning enbart ske i det egna hemmet samt på den egna gården. En kamera får aldrig filma utanför den egna gårdens gränsen. Om det finns behov av större bevakning måste en ansökan skickas in där syfte med bevakningen förklaras utförligt.

Vid varje entré

Genom att ha kamerabevakning vid entrén registreras vilka som går ut och in. Även om ett inbrott skulle ske via ett fönster är chansen mycket stor att dörren väljs som utväg. En kamera vid entrén kan även visa vem som ringer på dörren till de som är i bostaden. Därmed kan de enkelt välja att inte öppna om det är säljare eller likande.

Vid fönster – om det är bottenplan

Kameror kan även sättas upp för att bevaka rum med fönster, förutsatt att det är bottenplan. Detta utifrån att det kan vara en väg in vid inbrott.

Enbart dörr – om det inte är bottenplan

Är det inte bottenplan, och det är svårt att ta sig upp till balkongen, kan det räcka med en kamera vid ytterdörren. Risken att någon skulle ta sig in via fönstret är därmed minimal.

Garage och uppfarter

Kamerabevakning används inte enbart för att skapa extra trygghet i hemmet. De kan även användas för att bevaka förråd, garage eller uppfarter. Även här handlar det om att placera dem vid entréer och fönster. De kan även kombineras med rörelsedetektorer som slår igång starkt ljus när någon rör sig i garaget eller på uppfarten.

Beroende på funktion

De ovan nämnda exemplen utgår från att det är övervakning och säkerhet som önskas. Men kamerabevakning kan även ske av andra orsaker. En del familjer sätter upp kameror, som visar video i realtid i appen, för att ha kontroll på att barnen har kommit hem från skolan, för att kommunicera med farföräldrar eller för att följa livet i en fågelholk…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *