Utbildningar i Stockholm – HLR Utbildning

En HLR utbildning kan bokas över hela Sverige, däremot är utbudet som störst i Stockholm. Många företag väljer därmed att kombinera en konferens eller teambuildning i staden med en utbildning som kan rädda liv.

Välj passande HLR utbildning i Stockholm

Oavsett vilken utbildning som väljs så är grunden en utbildning i hjärt- och lungräddning. Men därtill kan utbildningen smalnas av mot en specifik målgrupp. Exempel är:

  • HLR Förskola

För förskolepersonal och annan personal som jobbar med de yngsta barnen.

  • HLR Hemtjänst

För hemtjänstpersonal och annan personal som jobbar med äldre personerna i samhället.

  • D-HLR

Specialutbildning mot polis, brandmän och annan utryckningspersonal. Utöver grundläggande information krävs att deltagarna tagit del av kursmaterial innan för att få en fördjupad kunskap inom ämnet.

Kan kompletteras med andra säkerhetsutbildning

En del yrkesgrupper behöver enbart hjärt- och lungräddning. Andra behöver även kunskap i brandsäkerhet eller har de ska hantera en krissituation. Enklast är att kontakta något företag som erbjuder HLR utbildningar i Stockholm och beskriva den egna verksamheten. De kan då komma med förslag på passande utbildningar utifrån verksamhet, läge, antal anställda osv.

Viktigt med uppföljande utbildning

En person genomfört en HLR utbildning har grundläggande kunskap. Men som med all kunskap behövs repetition. Som företag bör man alltså se över rutinerna så att alla anställda har fått grundkursen och sedan, med jämna mellanrum, får en repetition. Kanske har även förutsättningarna ändrats på arbetsplatsen vilket innebär att andra säkerhetsutbildningar behöver genomföras för att hålla hög säkerhet för alla.

Bokas på plats – eller på valfri plats

Vill en privatperson gå en HLR utbildning i Stockholm bokas en plats i en större grupp och övningarna utförs i speciella lokaler. Det kan vara utbildningsföretagets egna lokaler eller lokaler som de hyr för detta ändamål.

Vill ett företag, eller förening, boka en HLR utbildning finns även alternativet att få utbildningen på plats i företagets egna lokaler. Detta förutsätter däremot att företaget har 8 – 10 personer som ska gå tillsammans, dvs. de fyller en hel grupp själv.

För många företag är det en fördel att få utbildningen på plats eftersom det kan vara svårt att komma ifrån arbetet under längre tid. Dessutom kan utbildning ske på utrymningsvägar, hur SOS kontaktas och hur de anställda ska agera utifrån de förutsättningar som finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *