Vad är viktigt för dig när assistansbolag ska väljas? Det som kan vara viktigt för en person kan vara helt irrelevant för någon annan. I mindre städer är det enbart ett par bolag att välja på vilket gör det relativt enkelt att välja. I Stockholm finns däremot minst 100 bolag som anordnar personlig assistans. Dessa går att jämföra på en rad punkter. Här är några av de punkter som skiljer sig mellan assistansbolagen.

 • Etableringsår 

  Har företaget varit verksam i många år eller är det nystartat? Med lång erfarenhet bör det öka chansen till att de har den kunskap som behövs. De absolut sämsta bolagen blir inte heller långvariga på marknaden.
 • Antal kunder 

  Det finns assistansbolag i Stockholm med enbart några få kunder. Det kan upplevas mer personligt av vissa medan det för andra inte alls är avgörande i val av bolag. Samtidigt finns det assistansbolag med över 100 kunder.
 • Bindningstid 

  En vanlig uppsägningstid är 4 veckor men det förekommer både kortare och längre perioder.
 • Hur sker rekrytering / vilka ska jobba? 

  Många gånger erbjuder assistansbolagen att kunden och bolaget tillsammans rekryterar personalen. Kunden kan även vara med och bestämma vilka som ska få jobba som assistenter.
 • Kollektivavtal 

  Genom att assistansbolaget är ansluten till ett kollektivavtal finns tydliga riktlinjer gällande exempelvis lön, arbetstider och rättigheter/skyldigheter. De flesta assistansbolag som har sin verksamhet i Stockholm är anslutna till ett kollektivavtal. Men det gäller inte alla. Orsakerna kan vara olika och som kund kan man därmed behöva fråga vilket avtal som gäller eller varför de inte är anslutna.
 • Lön till de anställda 

  De flesta tillämpar individuell lönesättning men det brukar ändå finnas en genomsnittlig grundlön som visar ungefär vad lönenivån ligger. En vanlig nivå är mellan 130 – 170 kr per timme. I en sammanställd statistik över olika assistansbolag i Stockholm visade det sig att 125 – 135 kr per timme var vanligast och att bara ett par få bolag låg under 125 kr per timme.
 • Vilka tjänster ingår?
  Detta kan för många vara den viktigaste punkten att jämföra. Det blir då även tydligast om två bolag ställs mot varandra då deras fördelar och nackdelar tydligt presenteras. Det kan handla om allt från friskvård till assistenter och juridisk rådgivning till handledning och personalannonsering.

Självklart finns det flera faktorer som kan ställas mot varandra. Prata gärna med någon som redan har information när det rör assistansbolag i Stockholm och fråga vad de värderar högst samt vad som därmed bör prioriteras i val av bolag.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *